UP2U FlowKeeper LoggoType

Livsbalansen

Skatta ditt nuläge från dina tre livsområden som ger dig en bild om var dina förbättringar till mer flow och energi finns att hämta.

Det är normalt att dessa hjul skiftar i livet och du kan finna stöd i det ena hjulet för att bättre kunna hantera det andra. Uppdatera denna varje månad och fokusera på de områden som har låga värden med FlowKeeper

Arbete

Studier ses som arbetsuppgifter

1. Arbetskamrater

Att uppskatta andra och vara uppskattad av andra i det du gör

10 20 30 40 50 60 70

2. Arbetsuppgifter

Din meningsfullhet och engagemang för din roll och riktning

10 20 30 40 50 60 70

3. Materiellt

Ekonomisk trygghet och frihet, sparande och boende

10 20 30 40 50 60 70

Jag

Kom ihåg att du själv är ditt viktigaste "verktyg"

1. Kroppsfysik

Din träning, rörelse och kondition

10 20 30 40 50 60 70

2. Psyke

Din mentala hälsa och styrka som vilja, mening, själ och medvetande

10 20 30 40 50 60 70

3. Livsstil

Ditt levnadssätt som rutiner, vanor ex kost, sömn, alkohol, rökning samt hantering av tid och stress

10 20 30 40 50 60 70

Socialt

Samhörighet, stöd och kärlek till andra genom dig själv

1. Vänner

Nära vänner i balans av utbyte i glädje, stöd och utveckling

10 20 30 40 50 60 70

2. Relation

Kärlek, trygghet, stöd, romantik och passion för din partner. Om singel är det att tivas i relationen till dig själv.

10 20 30 40 50 60 70

3. Familj

Din nära familj i den status du befinner dig i idag och är inte enbart blodsband

10 20 30 40 50 60 70